Nhóm sản phẩm Tiêu Hóa-Gan-Mật

Bio
Lactobacillus acidophilus….. 1 x 109 CFU
Bifidobacterium longum … 1 x 10CFU
Bifidobacterium lactis…. 1 x 10CFU

Bio

Liên hệ
Arginin
Arginin hydroclorid……200mg
Vitamin B1……2mg
Vitamin B2…..2mg
Vitamin PP….5mg
Vitamin B6………2mg
Vitamin B5 …5mg

Arginin

Liên hệ
SILYMAX
Silymarin.... 100.0mg
Thiamine Hydrochloride... 1.2mg
Riboflavin..... 1.2mg
Pyridoxine Hydrochloride..... 1.2mg
Nicotinamide..... 12.0mg
Calcium Pantothenate..... 80.mg
Cyanocobalamin..... 1.2g

SILYMAX

Liên hệ
KIM TIỀN THẢO
Cao Kim tiền thảo..... 200 mg
Cao Râu mèo.... 100 mg

KIM TIỀN THẢO

Liên hệ
BOGAMA
Cao Actiso( Extractum cynara)..200mg
Cao Biển súc ( Extractum polygoni)... 100mg
Cao bìm bìm ( Extractum ipomoeae)... 20mg
Cao diệp hạ châu ( Extractum Phyllanthus urinaria)...50mg

BOGAMA

Liên hệ
BIOADVANCE
DHA 10%..... 5mg
Coenzym Q10..... 5mg
Beta Glucan 80%..... 10mg
Immune gamma..... 10mg
Vitamin B1.... 0,5mg
Vitamin B2.... 0,5mg

BIOADVANCE

Liên hệ