Nhóm sản phẩm Hô Hấp - Tai Mũi Họng

Ginkgo 120
Cao Ginkgo biloba ……..120 mg
Cafein……….15 mg
Vitamin B1 ……..1,5 mg
Vitamin B2……..1,5 mg
Vitamin B6 …….1,5 mg

Ginkgo 120

Liên hệ
Ginkgo 80
Cao bạch quả …….80 mg
Vitamin B1 …..3 mg
Vitamin B6 ….2 mg
Magnesium oxide……. 10 mg
CaHP04 ….. 30 mg

Ginkgo 80

Liên hệ
ĐÔNG TRÙNG XUYÊN BỐI MẪU
Đông trùng hạ thảo...... 15mg
Adenosine...... ≥0,01mg
Xuyên bối mẫu..... 1,5g
Tỳ Bà diệp....... 14g
Hạt mơ đắng...... 5g

ĐÔNG TRÙNG XUYÊN BỐI MẪU

Liên hệ